تاريخ : يکشنبه 24 ارديبهشت 1391 | 14:48 | نویسنده : شاهد

باز امد موسم وجد وشباب

بانگ قمري و هزار اندر جواب

بهر تبريك وبشارت برعموم

ازقدوم رهبر عاليجناب

شعر از حامد اسعدي سقزي

ارديبهشت معطر سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به سرزمين مجاهدتهاي خاموش گراميبادامکانات وب

خبرنامه
نظرسنجی