حاج صدیق داربرزین دار فانی را وداع گفت

حاج صدیق داربرزین ان پیر فرزانه بادلی پر از اندوه و غم دعوت حق در تاریخ 5/12/1390 لبیک گفت حاج صدیق داربرزین زحمات زیادی در را انقلاب ومردم شهرش کشید شخصیتی که مورد توجه دوست ودشمن بود در اوایل انقلاب ضد انقلاب از خدا بی خبر وی را بخاطر پیروی از رهبرش حضرت امام(ره) اسیر وشکنجه نمود به طوری که اثار شکنجه تا لحضه مرگ همچون یادگاری از ستم گری دشمنان خدا بر بدنش نمایان بود ان پیر فرزانه از اول انقلاب به اتفاق تمام اهل طایفه به سپاه پیوست ودر این راه دوری از شهر خویش را بجان خرید ورهسپار کرمانشاه شد در دیار غربت بخاطر پاکسازی کردستان از لوث دشمنان اسلام ودین ومذهب با اسلحه شرف وکرامت به جنگ با ناحق وستمگران وایادی شرق وغرب برخواست در این راه جدا از زخمهای جنگ دوبرادر عزیزش در راه دفاع از اب وخاک وناموس شهید شدند برادرش محمد داربرزین در پاکسازی کامیاران به دیار حق شتافت و برادر دیگرش حاج توفیق مدنی فر اسیر حزب منحله دمکرات شد ودر سن 70سالگی توسط ان از بی خدا خبران اعدام گردید و در این راه مقدس دوبرادر زاده دیگرش نیز شهید شدند داغ این این مصیبتها را بردوش میکشید این پیر فرزانه در این را مقدسی که در پیش گرفته بود سه نفر از خواهر زادهاش نیز شهید شد و دامادش نیز در این را مقدس به لقا الله پیوست این پیر رهرو امام در طایفه اش بیش از هفده نفر شهید شدند خودش که از بازنشستگان سپاه بود دو فرزندش نیز که در کنارش به خدمت مقدس در سپاه مشغول بودند بازنشست شدنداین حاجی غم روزگار چشیده هیچ گاه نتوانست این مصیبتهای را که بروی امده بود فراموش نماید وهمین غم واندو او را به بستر بیماری کشاند هرچند همیشه ودر همه حال شاکر خدا بود وهیچگاه از راهی که در پیش گرفته بود پشیمان نبود و همه را به پیروی از رهبر وحفظ انقلاب سفارش میگرد در مراسم تدفین وخاکسپاری و مراسم ترحیم ان مرحوم مردم شریف مریوان از دوست ودشمن سنگ تمام گذاشتن وهمه احاد مردم در مراسم شرکت نموده حتی از شهرهای دور ونزدیک وکشور همسایه عراق خود رابه مراسم رسانده وابراز هم دردی نمودند اما افسوس وصد افسوس که سپاه مریوان با بی محلی تمام از کنار این قضیه گذشت وحتی حاضر نشد با نصب یک پلاکارد از طایفه ان مرحوم دلجویی نماید هرچند که همه انتظار داشتند سپاه برای این قضیه سنگ تمام بگذارد ولی این حرکت باعث نا امیدی کلیه ایثارگران و متحیر ماندن دشمنان شد هرچند ان عزیز با خدای خویش پیمان بسته بود ولی جهت دلخوشی خانواده وکوری چشم دشمنان موثر بود واین طایفه تنها طایفه ای است که در مریوان و شاید استان کردستان بیش از 17 شهید والا مقام تقدیم انقلاب نموده وتعدادبیشماری بازنشسته وجانباز دارد جانم فدای رهبرم که فرمودند کردستان سرزمین مجاهدتهای خاموش اکنون یاران حاج احمد متوسلیان درگمنامی از دیارفانی به دیار باقی میروند..

والسلام